Jako agent ubezpieczeniowy oferuję rzetelne podejście do każdego klienta, wysłuchanie potrzeb i przygotowanie dobrze dopasowanej oferty dla każdego, nawet dla najbardziej wymagającego klienta.

Nie bądź mądry po szkodzie, zadzwoń lub napisz i ubezpiecz się u mnie już dziś!

Zadbaj o siebie i swoją rodzinę.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie to polisa, która wspiera finansowo bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Osoba, która wykupiła polisę, wpłaca co miesiąc ustaloną składkę, a gdy dojdzie do zdarzenia objętego umową, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionym w polisie osobom odpowiednie świadczenie.

 

UBEZPIECZENIE DLA ROLNIKA / GOSPODARSTWA ROLNEGO

Rolniku pamiętaj że jesteś zobowiązany do wykupienia dwóch ubezpieczeń obowiązkowych:

  • OC rolnika, obejmujące zakresem szkody osobowe i rzeczowe.
  • OC budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Dodatkowo możesz dokupić :

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zabezpieczając wszystkie wyrządzone szkody poza gospodarstwem rolnym.

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE / OC i AC, NNW

Ubezpieczenia komunikacyjne to rodzaj polis związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów. Ubezpieczenia obowiązkowe chronią Cię od odpowiedzialności cywilnej za spowodowane szkody. Dobrowolne – pomagają lepiej zabezpieczać Twój samochód np. od zdarzeń losowych czy następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy na:

  • obowiązkowe – do których zaliczamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie nazywane polisą OC;
  • dobrowolne – do nich należą ubezpieczenia autocasco (AC), od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie Assistance.

 

UBEZPIECZENIA GRANICZNE

Kierowca samochodu wjeżdżającego na teren Polski bez ważnej zielonej karty jest zobowiązany do wykupu ubezpieczenia granicznego to czasowe ubezpieczenie komunikacyjne, chroniące kierowcę od odpowiedzialności cywilnej za spowodowane przez niego szkody poza granicami kraju.

 

UBEZPIECZENIE WOJAŻER / TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie wojażer to ubezpieczenie turystyczne oferowane dla osób wyjeżdżających na wakacje krajowe i zagraniczne.

 

UBEZPIECZENIE DLA FIRM

OC dla firm ma na celu zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jak i przejęcie odpowiedzialności finansowej za niewłaściwe wykonanie usługi czy też niewywiązanie się z zawartej umowy.