Oferta BHP

Jeśli szukasz specjalisty, który zajmie się przeprowadzaniem szkoleń i audytów w Twojej firmie, postaw na moją ofertę BHP! Swoje usługi oferuję większym i mniejszym przedsiębiorstwom z różnych sektorów.

 

Jakie usługi BHP oferuje firma BHP Zgierz?

Oferta firmy BHP Zgierz obejmuje bardzo zróżnicowany zakres czynności. Jednak jednym z moich głównych zadań jest przeprowadzanie szkoleń BHP. Organizowanie ich jest obowiązkiem każdego pracodawcy i powinny one odbywać się nie tylko dla nowych pracowników, ale także dla reszty kadry. Dzięki szkoleniom wstępnym i okresowym każdy jest lepiej zaznajomiony ze stanowiskiem i jego obsługą, co znacznie redukuje możliwość wystąpienia potencjalnego wypadku przy pracy. 

Oceniam oraz informuję również pracowników o ryzyku zawodowym. Dzięki temu pracodawca może wdrożyć niezbędne środki profilaktyczne w swojej firmie. 

Jeżeli Twój pracownik doznał uszczerbku podczas pracy bądź taka sytuacja zdażyła się w drodze do lub z zakładu, to zajmę się sporządzeniem dokumentacji wypadku. W ramach tych czynności zawiadamiam odpowiednie osoby, powołuję zespół powypadkowy oraz tworzę protokół z zajścia.

Dla moich klientów przygotowuję również instrukcje BHP, które informują osoby zatrudnione o procesach technologicznych i potencjalnych zagrożeniach na danym stanowisku pracy. Dzięki temu każdy pracownik wie, jak postępować podczas wykonywania obowiązków oraz w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku.  Przeprowadzam także audyty BHP, które polegają na ocenie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodności warunków pracy z obowiązującymi normami.

ludzie stojący przy gaśnicach

Szkolenia BHP, Audyt w zakresie BHP i Opracowanie instrukcji BHP

dokumenty na półkach

Dokumentacja wypadku

ludzi przy stole rozmawiają o dokumentach

Ocena ryzyka zawodowego