Czemu służą szkolenia BHP?

Pracodawca zobowiązany jest chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca ma zapewnić spójną politykę zapobiegającą wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającą zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy.

Konieczne jest także zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy bez ważnych badań lekarskich i wstępnego szkolenia bhp.

Ważne jest dobre doradztwo w tym zakresie oraz przestrzeganie przepisów bhp przekonały się zachodnie, lepiej rozwijające kraje, w których odszkodowania za narażenie na utratę zdrowia pracownika dochodziły do niebagatelnych sum, w wyniku czego zakłady musiały zostać zlikwidowane.

Dlatego lepiej zainwestować we współpracę z pracownikiem ds. bhp, niż narażać się na koszty odszkodowań, kar organów kontrolnych, aż w końcu na konieczność zamknięcia działalności.

OFERTA

Dojazd do Klienta
Elastyczność czasowa-także w weekendy i po godzinie 16.00