Szkolenie okresowe ma na celu ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z
nowymi przepisami oraz rozwiązaniami
techniczno-organizacyjnymi.

Szkolenie to dotyczy w zasadzie wszystkich pracowników.

Szkolenia okresowe w zależności od charakteru pracy oraz występujących zagrożeń lub uciążliwości jest powtarzane od 1 do 6 lat.

Czas trwania szkoleń określa rozporządzenie i wynosi on w zależności od charakteru wykonywanej pracy i rodzaju szkolenia
od kilku do kilkudziesięciu godzin.

 

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

( szkolenie ważne 5 lat)

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

( szkolenie ważne 3 lata)

Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

( szkolenie ważne 5 lat)

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych

( szkolenie ważne 6 lat)