Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy, oprócz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, badanie i zapoznanie pracowników z grożącymi im niebezpieczeństwami na stanowisku pracy. Kodeks pracy w art. 226 nakazuje pracodawcy:

–    oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,

–    informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Służy do tego ocena ryzyka zawodowego, z którą zapoznaje się każdy nowo zatrudniony pracownik. Powinien ten fakt potwierdzić własnoręcznym podpisem, iż został poinformowany o zagrożeniach występujących na jego stanowisku pracy.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

* koszt uzależniony od zastanego stanu organizacji i dokumentacji bhp oraz stopnia zaangażowania czasowego