O mnie

inż. Piotr Mos

Główny Specjalista ds. bhp Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Specjalista ds. BHP to osoba zajmująca się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną przeciwpożarową, która musi być przygotowana merytorycznie do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji w przedsiębiorstwie. Jest doradcą – „prawą ręką” pracodawcy i to od jego stanu wiedzy zależy, czy pomoże stworzyć bezpieczne warunki pracy oraz uniknąć kosztów w postaci wysokich odszkodowań czy kar finansowych np. z PIP lub PPIS.

Wykształcenie :

Studia inż. Środowiska o specjalizacji „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” na WISBiOP w Radomiu.

 

Kursy i szkolenia : 
· Pierwszej pomocy
· Szkolenie okresowe dla służby bhp
· Metody oceny ryzyka zawodowego na stanowiska pracy
· Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarządzania według Norm PN-N-18001/OHSAS 18001
· Inspektor ds. ppoż w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

Stała współpraca z:
· Zakłady produkcyjne ( w tym jeden zatrudniający powyżej 200 pracowników)
· Instytucje państwowe
· Przedsiębiorstwa handlowo- usługowe