Adres korespondencyjny:
95-100 Zgierz, 3 Maja 69 a m 37

Kontakt telefoniczny:
502-260-128
do godz. 22.00 ( za wyjątkiem sytuacji kryzysowych)

Adres e-mail:
biuro@bhpzgierz.pl
piotr.mos.bhp@gmail.com