Ważne jest, aby po udzieleniu pierwszej pomocy ( zarówno swoim pracownikom jak i poszkodowanym osobom z zewnątrz)  sporządzić odpowiednią dokumentację, na którą składają się m.in. :

-zawiadomienie o wypadku właściwego inspektora pracy i innych organów
-powołanie zespołu powypadkowego
-sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego
-zarejestrowanie wypadku.

       Dzięki wsparciu profesjonalisty pracodawca o wiele łatwiej poradzi sobie w trudnej, zarówno dla siebie jak i poszkodowanego,  sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia losowego.

Dokumentacja wypadku przy pracy
Dokumentacja wypadku w drodze do pracy z pracy

* koszt uzależniony od zastanego stanu organizacji i dokumentacji bhp oraz stopnia zaangażowania czasowego