L.p. Rodzaj usługi Cena
1. Szkolenie wstępne-instruktaż ogólny (koszt jednorazowy) od 70 zł/osoba *
2. Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (szkolenie ważne 5 lat) 150 zł/osoba
3. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (szkolenie ważne 3 lata) od 100 zł/osoba *
4. Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych (szkolenie ważne 5 lat) 150 zł/osoba
5. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych (szkolenie ważne 6 lat) od 120 zł/osoba *
6. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego od 70 zł. / osoba *
7. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego online 40 zł. / osoba
8. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej od 70 zł. / osoba *
9. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej online 40 zł. / osoba
10. Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktaży stanowiskowego online 100 zł. / osoba
11. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (koszt jednorazowy) od 300 zł. – 500 zł/stanowisko pracy
12. Opracowanie instrukcji bhp (koszt jednorazowy) od 50 zł. – 100 zł. / szt.*
13. Dokumentacja wypadku przy pracy (koszt jednorazowy) od 500 zł. – 1000 zł. *
14. Sporządzenie statystycznej karty wypadku  od 100 zł. – 200 zł. / szt. *
15. Dokumentacja wypadku w drodze do pracy z pracy od 300 zł. – 500 zł. *
16. Audyt w zakresie bhp od 500zł. do 1500 zł.*
17. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym planu ewakuacyjnego od 3000 zł. – 5000 zł. *
18. Doradztwo i opiniowanie z zakresu BHP od 100 zł. – 500 zł. *
19. Ekspresowe wykonanie powyższych usług, koszt dodatkowy od 200 zł. – 1000 zł. *

Cennik stałej współpracy

L.p. Liczba zatrudnionych pracowników w firmie    Cena netto
1. Firma zatrudniająca od 10 do 20 pracowników    Od 500 zł. *
2. Firma zatrudniająca od 21 do 50 pracowników    Od 800 zł. *
3. Firma zatrudniająca od 51 do 99 pracowników    Od 1300 zł. *
4. Firma zatrudniająca od 100 pracownik    Do uzgodnienia *

*- koszt uzależniony od dojazdu do klienta, stopnia zaangażowania czasowego, zastanego stanu organizacji i dokumentacji bhp w firmie.

Podane ceny są cenami netto.

Ceny usług ustalane są indywidualnie do zakresu i potrzeb Klienta. Podane ceny stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.