Audyt BHP
to analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodności warunków pracy
z obowiązującymi przepisami BHP.

( koszt jednorazowy)
Od 150zł*

* koszt uzależniony od zastanego stanu organizacji i dokumentacji bhp oraz stopnia zaangażowania czasowego