POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla BHP ZGIERZ PIOTR MOS szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.bhpzgierz.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. BHP ZGIERZ PIOTR MOS jako administrator danych dba o bezpieczeństwo
udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie
danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
„RODO”).

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.bhpzgierz.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie
www.bhpzgierz.pl jest BHP ZGIERZ PIOTR MOS, 3 Maja 69A/37, 95-100 Zgierz, NIP
7321728803, (dalej jako „Administrator”).

I. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie z Serwisu www.bhpzgierz.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji
  Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu
  jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w
  sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści
  opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu
  funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w
  Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe
  poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych
  kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez
  nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych
  statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny
  respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych
  osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

II. Pliki „cookies”

 1. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu
  końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki
  „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której
  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis
  parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera
  Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu
  końcowym Użytkownika.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a
   urządzeniem końcowym Użytkownika;
  • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i
   dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  • zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury
   i zawartości;
  • wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych
   optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia
  końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu
  przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej.
  „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
  czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez
  Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  wyłącznie za jego zgodą.
 4. Administrator Serwisu informuje, że:
  • przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w
   urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w
   dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez
   niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie
   blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich
   każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe
   informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
   ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  • ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie
   wpłynąć na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie
 5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub partnerów biznesowych.
 6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu tożsamości Użytkownika.
 7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator Serwisu.

III. Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W
przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana
na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych,
Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami
Polityki Prywatności.

IV. Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności,
Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: BHP ZGIERZ PIOTR
MOS, 3 Maja 69A/37, 95-100 Zgierz, z wykorzystaniem następujących danych
kontaktowych: biuro@bhpzgierz.pl.
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: 3 Maja 69A/37,
95-100 Zgierz.